Dåvildt i fremgang - Forvaltning af hjortevildt på Fyn

Netop nu er dåvildtets brunstperiode ved at være overstået. Brunsten er den periode, hvor dåerne (hunnerne) bliver beslået (parret) af dåhjorten. Over næsten hele Fyn er dåvildtet i fremgang. I fremtiden vil det for mange almindelige skovgæster og naturinteresserede blive muligt at se og opleve dåvildt i den frie fynske natur. Hvor bestanden af dåvildt er i fremgang skyldes det i høj grad jægernes samarbejde i forvaltning af dåvildtet. I flere egne af Fyn har jægerne etableret hjortelag, hvor man frivilligt har valgt at frede dåvildtet, for at sikre en sund og naturlig bestand. Dette giver bestanden gode vilkår for at brede sig til flere områder af Fyn.

På Fyn er der endvidere etableret en regional hjortevildtgruppe. Hjortevildtgruppen Fyn har blandt andet til opgave at få overblik over forvaltningen af dåvildt, at arbejde med jagtetiske forhold og at understøtte lokal forvaltning af dåvildtet.

Foto: Thomas Retsloff

Dåvildt på Fyn før og nu

Dåvildt er den næststørste hjortevildt art i Danmark. Dåhjorte vejer op til 100 kg og de gamle hjorte har et stort skovlformet gevir. Dåerne vejer op til 50 kg. Det er den største hjorteart på Fyn. Der kan lejlighedsvis konstateres enkelte eksemplarer af det større kronvildt på Fyn (undsluppet fra hjortefarme). Der er fundet rester af dåvildt i Danmark fra perioden før sidste istid. Med istiden forsvandt dåvildtet fra Danmark. Mennesket har genindført arten fra Lilleasien til Danmark omkring år 1.000. I ældre tider udsatte de regerende konger dåvildt flere steder med henblik på jagt, herunder også på øer omkring Fyn. Fyn rummer nogle af de ældste og mest oprindelige bestande af dåvildt i Danmark. Den nuværende bestand er baseret på udvandring fra gamle kerneområder for dåvildt, udslip fra hjortefarme og genudsætning. Det fynske landskab er meget velegnet for dåvildt, hvor de kan trives i stort set alle egne af Fyn. Den største betydning for dåvildtets udbredelse er derfor den jagtlige forvaltning af bestandene. Bestanden af dåvildt på Fyn er formentlig på omkring 2.200-2.500 dyr.

For yderligere information kontakt:

  • Vildforvaltningskonsulent Lars Erlandsen Brun: Dir. tel. 63601045, mob. 21490023, E-mail. Obfuscated Email