Jagt og vildtforvaltning, Kronjylland

Sandor Hestbæk Markus Vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus
Tingtofte, Vasevej 7
8920 Randers NV
tlf. 72 54 39 28
E-Mail: Obfuscated Email

Vores jagt og vildtforvaltningsopgaver kan opdeles i to dele. En del beskæftiger sig med styrelsens generelle opgaver i forbindelse administration af Jagt- og Vildtforvaltningsloven, som bl.a. består afholdelse af jagtprøver, rådgivning, behandling af ansøgninger i relation til jagtloven m.m. Den anden del er håndtering af jagt og vildtforvaltning på enhedens egne arealer i Kronjylland.

På Kronjyllands enhed er det generelt vildtkonsulenten, som varetager disse opgaver. Foruden de generelle opgaver har enheden også hovedansvaret for nogle af Naturstyrelsens andre opgaver indenfor jagt- og vildtforvaltning, bl.a. behandler enheden af ansøgningerne i forbindelse med Skydebanepuljen samt varetager biotopplanerne.

Jagt- og vildtforvaltningsloven

Naturstyrelsen – Kronjylland er lokal myndighed for jagt- og vildtforvaltningsloven i følgende kommuner:

  • To jægere med et stykke vildt
  • Viborg
  • Randers
  • Norddjurs
  • Syddjurs

Fredning af kronvildt-spidshjorte på Djursland

Kronvildtgruppen Djursland har foreslået en lokal fredning af spidshjorte på Djursland. Naturstyrelsen har imødekommet ønsket i en ny bekendtgørelse om jagttider

Læs om jagttider

Fussingø Jægerforum

Naturstyrelsen – Kronjylland har etableret Fussingø Jægerforum for blandt andet at sikre en bedre dialog med områdets jægere.

Foldere for vildtreservater

Se endvidere

Jagt i terrænnet