Jagt og vildtforvaltning hos Naturstyrelsen i Midtjylland

Naturstyrelsen – Midtjyllands jagt og vildtforvaltningsopgaver kan opdele i to dele. En del der beskæftigere sig med særlige opgaver består rådgivning i relation til jagtloven. Den anden er jagt og vildtforvaltning af styrelsens araler i Midtjylland.

Myndighedsopgaver i forbindelse med jagtloven:

Vi har ansat en vildtkonsulent, som foruden sådan rådgivning også beskæftiger sig med visse dispensationer efter jagtloven, afholdelse af jagtprøver, fugletællinger og meget mere.

Vildtkonsulent

Steen Fjederholt
Tlf: direkte 7254 3698
Mobiltlf.: 2527 6376
E-mail: Obfuscated Email

Yderligere information om:

Jagt og Vildtforvaltning på egne arealer:

Jagt og vildtforvaltning hos Naturstyrelsen i Midtjylland
Figur A og B - Vægte på hinder nord og syd
Figur C - Vægte på hinder og kalve
Figur F - Kronvildtudbytte
Figur H - Samlet vildtudbytte

Sådan afholdes jagt
parole riffelanstandsjagt
parole riffeldrivjagt

 

Generelt om jagt og vildt

Foto: Brølende kronhjort

Sæler
I juni og juli føder sælerne deres unger. Særligt på Fur oplever distriktet at der ses sælunger på stranden. Sælunger der ligger alene på strandbredden er oftest ikke blevet forladt, heller ikke selvom de af og til hyler. Sælhunnen er sandsynligvis svømmet ud for at finde føde, og ungen kan være ladt alene i flere timer. Man skal derforlade sælungerne være. Menneskers færden i nærheden af ungen kan hindre, at sælhunnen vender tilbage.

For yderligere information og folder om vildtforvaltning kontakt: