Vildtkonsulenten, Hovedstaden

Vildtforvaltningskonsulent Sven Norup
Naturstyrelsen Hovedstaden 
Boveskovgård
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

tlf. 23 73 02 50

Obfuscated EmailObfuscated Email

Vildtkonsulenten rådgiver om den lovgivning, der beskytter de vilde dyr og fugle, herunder hvilke muligheder lovgivningen åbner mulighed for, hvis der er vilde dyr eller fugle, der er til gene.

Vildtkonsulenten rådgiver om, hvordan du kan undgå at blive generet af de vilde dyr og fugle, der lever i og i tilknytning til København.


Vildtkonsulenten har desuden ansvaret for driften af Saltholm og Amager Vildtreservater, og ansvaret for beredskabet for havpattedyr og havfugle i Øresund fra Hørsholm Kommune i nord til Ishøj kommune i syd.

Vildtkonsulenten rådgiver også jægere om lovgivningen der regulerer jagt, herunder jagt på søterritoriet.

Læs mere

Skadevoldende vildt

Påkørsel af vildt 

Tilskud til vildtplantning

Jægerforum 

Vildtreservater