Vildtkonsulenten, Hovedstaden

Vildtforvaltningskonsulent Sven Norup
Naturstyrelsen Hovedstaden 
Boveskovgård
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

tlf. 23 73 02 50

Naturstyrelsen Hovedstaden forestår administrationen af jagtlovgivningen inden for lokalenhedens myndighedsområde (kommuneoversigt, pdf).

Konsulenten giver råd om problemer med skadevoldende vildt, påkørsel af vildt, kan give dispensationer i forhold til vildtforvaltningsloven, behandler ansøgninger om vildtplantninger, forestår jagtprøverne i området.

Læs mere

Skadevoldende vildt

Påkørsel af vildt 

Tilskud til vildtplantning

Jægerforum 

Vildtreservater