Jagt- og vildtforvaltning i Søhøjlandet

Nyjægerjagt i Trige Skov. Foto: Rune Hauskov Kristiansen

Vildtkonsulent Lars Bruun Hansen
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
E-mail: Obfuscated Email
Direkte tlf. 72 54 39 44
Mobil tlf.    40 30 05 76


Arbejdesopgaver
Enhedens jagt- og vildtforvaltningsopgaver består dels af administration af lovgivningen omkring Jagt- og vildtforvaltning, dels håndtering af jagten på Enhedens egne arealer.

De lovmæssige opgaver består blandt andet af afholdelse af jagtprøver for ca. 7-800 jagttegnsaspiranter om året, fordelt på 3 jagtprøve baner, vejledning om og sagsbehandling af problemer med skadevoldende vildt, overordnet tilsyn med vildtreservater indenfor Enhedens område, vejledning om vildtplanter og andre biotopforbedrende tiltag samt svar på spørgsmål om lovgivningen generelt.

Jagtlovgivningen
Søhøjlandet er lokal myndighed indenfor Jagt- og Vildtforvaltningslovene i kommunerne: Favrskov, Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg og Århus samt Silkeborg (undtagen gl. Kjellerup kommune der hører hjemme ved Naturstyrelsen – Midtjylland).

Rutebeskrivelse til Jagtprøvebanerne
Her kan du se en rutevejledning til de 3 jagtprøvebaner der benyttes af Naturstyrelsen – Søhøjlandet. Falling-Ålstrup banen og Sønder Vissing banen bruges både forår og efterår, mens banen i Christianshøj kun benyttes i forårsperioden.


Vildtreservat-foldere


Generelt om jagt og vildt