Vildtkonsulenten, Storstrøm

Vildtkonsulent Lars Richter Nielsen
Tlf. 72 54 32 33
E-mail Obfuscated Email

 

Naturstyrelsen – Storstrøm forestår tilsynet og afmærkningen med de vildtreservater, der er beliggende i enhedens område, samt forvaltning af jagtloven i samme område, der dækker hele Storstrøms Amt.

Spørgsmål om adgang til regulering af skadevoldende vildt, dispensationer eller blot rådgivning, bedes rettet til områdets vildtkonsulent:

FLAGERMUS læs mere her

SÆLUNGER læs mere her


Reservater

Alle enhedens reservater er afmærket med bøjer/stager med gult topkryds eller ved skiltning. Se vildtreservatfoldere under

Regulering af skadevoldende vildt samt indfangning af fasaner


Regulering af skadevoldende vildt
og Indfangning af fasaner kræver tilladelse - nedenfor kan du hente de ansøgningsskemaer som du skal sende os

Hent ansøgningsskema her:
Ansøgning om tilladelse til indfangning af fasaner
Ansøgning om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt