Tilsynsområde

Udover vildtforvaltningen på egne arealer varetager Naturstyrelsen – Vestsjælland vildtforvaltnings-opgaver i kommunerne: Odsherred Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Lejre Kommune