Har du et vådt hul i marken? Så overvej at lave et lille vådområde

Vandhul ved Svanninge Bakker

Siden 2003 har det været muligt at få tilskud til etablering af mindre vådområder. Tilskudspuljen er på 2 mill. kr. årligt og er finansieret af jagttegnsmidler. Tilskuddet er på 9.000 kr. pr. projekt.

Siden ordningens start er der givet tilskud til etablering af 1.061 mindre vådområder. På landsplan har ordningen bidraget til etablering af ca. 106 ha. vandflade. Medregnes den omgivende beskyttelseszone er ca. 265 ha forvandlet til våd natur. På Fyn er der i perioden 2003-2008 givet tilskud til etablering af 122 små vådområder.

Ansøgningsfristen til ansøgningsrunden 2009 er 31. januar 2009.

De nødvendige tilladelser til etablering af vådområdet skal være gyldige ved ansøgningsfristen. Som hovedregel kræves en landzonetilladelse udstedt af den lokale kommune. Af hensyn til kommunernes sagsbehandling, anbefales det at indsende ansøgning om tilladelse til kommunen inden jul, hvis tilladelsen skal være klar til ansøgningsfristen 31. januar.