Vildtkonsulenten, Vestsjælland

Henrik Jørgensen
Tlf. 72 54 32 72 eller
mobil tlf. 22 61 77 61 
E-mail: Obfuscated Email

Post til vildtkonsulenten sendes til:
Naturstyrelsen
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj

Naturstyrelsens enhed i Vestsjælland har ansvaret for skov- og jagtlovsadministrationen i følgende kommuner: Odsherred Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Lejre Kommune.

Se kort over tilsynsområde.

Spørgsmål om adgang til regulering af skadevoldende vildt, dispensationer eller blot rådgivning, kan rettes til vildtkonsulenten.

Læs om skadevoldende vildt.

Aktuelt lige nu:


Hjortevildtforvaltning


Vildtreservater

Naturstyrelsen – Vestsjælland forestår i samarbejde med en række opsynsmænd tilsynet og afmærkningen med de vildtreservater, der er beliggende i enhedens myndighedsområde.

Find bekendtgørelserne i den alfabetiske oversigt over Natur- og Vildtreservater.

  • Alleshave Bugt
  • Basnæs Nor
  • Helleholm Vejle
  • Holsteinborg Nor
  • Hov Vig
  • Kalundborg Fjord
  • Skælskør
  • Tissø