Hjortevildtgruppen på Bornholm

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentant for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for gruppen.

 

Sammensætningen af hjortevildtgruppen på Bornholm er som følger:

Danmarks Jægerforbund

John Walter (Formand)

Dansk Skovforening

Lars Wichmann

Bornholms Landbrug

Jens Koefoed

Dansk Landbrug og Dansk Skovforening

Steffen Adelsten Jørgensen

Danmarks Naturfredningsforening

Ole Low

Øvrige Grønne Organisationer

Peter Haase

Dyrenes Beskyttelse

Leif Grønnegaard

Naturstyrelsen Bornholm

John Orbitt