Hjortevildtgruppen på Bornholm

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentant for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for gruppen.

 

Sammensætningen af hjortevildtgruppen på Bornholm er som følger:

Danmarks Jægerforbund

John Walter (Formand)

Dansk Skovforening og Skovdyrkerne Bornholm

Steffen Adelsten Jørgensen

Landbrug og Fødevarer Bornholm

Jens Koefoed

Danmarks Naturfredningsforening

Ole Low

Naturhistorisk Forening - Bornholm

Peter Haase

Dyrenes Beskyttelse

Leif Grønnegaard

Naturstyrelsen Bornholm

John Orbitt