Hjortevildtgruppen på Bornholm

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentant for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for gruppen.

 

Sammensætningen af hjortevildtgruppen på Bornholm er som følger:

Danmarks Jægerforbund

John Walter (Formand)
Obfuscated Email

Dansk Skovforening og Skovdyrkerne Bornholm

Steffen Adelsten Jørgensen
Obfuscated Email

Landbrug og Fødevarer Bornholm

Jens Koefoed
Obfuscated Email

Danmarks Naturfredningsforening

Ole Low
Obfuscated Email

Naturhistorisk Forening - Bornholm

Peter Haase
Obfuscated Email

Dyrenes Beskyttelse

Leif Grønnegaard
Obfuscated Email

Naturstyrelsen Bornholm

John Orbitt
Obfuscated Email