Hjortevildtgruppen Fyn

 • Hjortevildtgruppen Fyn er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.

  Gruppens hovedopgaver er:

  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for dåvildt.
  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for dåvildt.
  • At medvirke til at skabe et overblik over  dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.
  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som dåvildt forvolder i jordbruget.

  For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentanter for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

  Læs mere om Hjortevildtgruppen på Fyn


  Naturstyrelsen – Fyn varetager sekretariatsfunktionen for gruppen.


  Indberetninger om nedlagt kronvildt og dåvildt.