Medlemmer af Hjortevildtgruppen, Fyn

Medlemmerne af Hjortevildtgruppen Fyn er udpeget af organisationerne for perioder på 4 år. Udpegningen følger frekvensen for kommunalvalg.

Hjortevildtgruppen Fyn består af følgende medlemmer:

Danmarks Naturfredningsforening Nanna Bille Adamsen
Dansk Landbrug Hans Jacob Clausen
Dansk Skovforening Stig Bille Brahe Selby
Friluftsrådet Børge Langkilde Rasmussen
Danmarks Jægerforbund Carsten Andersen
Skovforeningen/Dansk Landbrug Anders Cederfeldt


Sekretariat:
Naturstyrelsen – Fyn 
Sollerupvej 24
5600 Faaborg
Obfuscated Email