Jagtetik

Hjortevildtgruppen Fyn har udarbejdet et sæt etiske regler for jagt på dåvildt. De jagtetiske regler er forelagt de eksisterende hjortelav på Fyn.

Blandt hjortevildtgruppens hovedopgaver er at udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for bl.a. dåvildt og at gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på disse.