Hjortevildtgruppen for region Himmerland

Kronvildt Høstemark foto: Peter A. Larsen

Gruppens hovedopgaver er:

• At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.
• At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt.
• At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.
• At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
• At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.

 

Medlemmer af hjortevildtgruppen Himmerland:

Formand for gruppen:
Danmarks Jægerforbund
Niels Quist-Jensen
Halkærvej 3
9240 Nibe
40 17 82 36
Obfuscated Email

Danmarks Naturfredningsforening 
Hans Borglykke 
Langdalvej 8 
9600 Aars
20 98 54 21
Obfuscated Email

Dansk Landbrug 
Lars Tolstrup
Skindbjergvej 11
9520 Skørping
2023 5544
Obfuscated Email

Dyrenes Beskyttelse
Peter Espersen
Engvangsvej 7
9510 Arden
21 47 52 60
Obfuscated Email

Dansk Landbrug/Dansk Skovforening
Kjeld Hjorth
Driften 5
9574 Bælum
40 62 70 10
Obfuscated Email

Dansk Skovforening
Hans Kjeldsen
Lounsvej 57
9640 Farsø
98638433
40538433
Obfuscated Email

Sekretariat:

Naturstyrelsen – Kronjylland
Ivar Høst
Vasevej 7
8920 Randers
72 54 38 96
20 66 82 30
Obfuscated Email