Hjortevildtgruppen for Lolland, Falster og Møn

Gruppens hovedopgaver er at:
 

• udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for dåvildt

• gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for dåvildt

• medvirke til at skabe et overblik over dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning

• medvirke til at skabe overblik over afskydningen

• medvirke til at skabe overblik over de skader som dåvildt forvolder i jordbruget.

 

Gruppen vil især sætte fokus på:

 

• For stor afskydning på for små arealer.

• Der er for mange hundyr i forholde til hjorte i bestandene.

• Alderssammensætningen af hjorte er skæv – med alt for få gamle hjorte (+5år).

• Oplyse om hensigtsmæssig og ”korrekt” afvikling af trykjagter.

• Sætte fokus på eftersøgning af påskudte dyr.

 

Gruppens medlemmer

Medlemsliste