Hjortevildtgruppens medlemmer

Hans Schougaard, Rødebækvej 2, 8653 Them (Danmarks Jægerforbund) Formand

Svend Erik Petersen, Over Isenvej 12, 7430 Ikast (Dansk Landbrug)

Poul Arne Madsen, Faurholdtvej 14, Hjøllund, 7362 Hampen (Dansk Skovforening)

Niels Peter Dalsgaard Jensen, Højkolvej 25, 8680 Ry (Dansk Landbrug og Dansk Skovforening)

Erik Liboriussen, Viborg Hovedvej 97, 7160 Tørring (Danmarks Naturfredningsforening)

John Balle Jensen, Firkløvervej 12, 8464 Galten (Friluftsrådet)

Steen Fjederholt, Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup (sekretær)