Afrapportering

Hjort i bast. Foto: Jens Jørgen Andersen

De regionale hjortevildtgrupper skal foretage en årlig afrapportering til Vildtforvaldtningsrådet.

Afrapporteringen skal gøre rede for de initiativer, der er taget, og de aktiviteter, der er gennemført det pågældende år.

Afrapporteringer fra Hjortevildtgruppen Region Nordjylland: