Hjortevildtgruppen for region Nordjylland

Æsende hjorterudel i Thy. Foto: Jens Jørgen Andersen

For regionen er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af 6 personer, som dækker følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentanter for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Sekretariatsfunktionen varetages af
Naturstyrelsen – Thy

Hjortevildtgruppen Region Nordjylland dækker geografisk hele det nordenfjords område, d.v.s. Vendsyssel, Hanherred, Thy, Thyholm og øen Mors.
Se kort over regionen (pdf)