Hjortevildtgruppen for region Nordsjælland

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer mv:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentant for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland består af følgende personer:

Danmarks Jægerforbund Nicolaj Pedersen                         
Tlf. 26812885
e-mail:  Obfuscated Email                           


Dansk Skovforening Carl F. Bruun 
Tlf. 48390006 / 21752836
e-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email

Danmarks Naturfredningsforening Birgith Sloth
E-mail:  Obfuscated Email

Dyrenes Beskyttelse Morten Richter-Hansen Tlf. 61550624  e-mail:  Obfuscated Email                               

Obfuscated Email

Dansk Skovforening / Dansk Landbrug Preben Birch
Tlf. 48212117
e-mail:  Obfuscated Email

Landbrug & Fødevarer Philip Madsen                                  
Tlf. 47745174 
e-mail:  Obfuscated Email                      

Sekretariat Vildtforvaltningskonsulent Niels Worm
Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejevej 2B
3230 Græsted
Tlf. 48465600
e-mail: Obfuscated Email

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland forventer at afholde møde 3 - 4 årligt.

Som noget nyt fremgaar det af kommissoriet for de regionale hjortevildtgrupper, at gruppen nu skal udpege både formand og næstformand, og at der skal ske valg til posten formand og næstformand. det vil ske på næste møde d. 7.1.2021 kl. 16-18.

Kronhjort.  Foto: Ole Andersen