Hjortevildtgruppen for region Nordsjælland

For regionen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, organisationer m.v.:

  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentanter for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland består af følgende personer:

Danmarks Jægerforbund                                   
Formand                                                          Sonny Persson
Slangerupvej 4, Sigerslev
3550 Slangerup
Tlf. 22 17 93 92 
e-mail: 


Dansk Skovforening                                           Carl F. Bruun 
Frederiksværksvej 11 c
3230 Græsted
Tlf. 48390006 / 21752836
e-mail:

Danmarks Naturfredningsforening                        Peter Skat Nielsen
Ved Stampedammen 7
2970 Hørsholm
Tlf. 45866231
E-mail:

Dyrenes Beskyttelse                                           Peter Bagger
Bakkegårdsvej 1
2690 Karlslunde
Tlf. 46150021
Fax 46180021
e-mail: 

Dansk Skovforening / Dansk Landbrug                  Preben Birch
Bybjerggård 
Bybjerggårdsvej 2, Nejede
3400 Hillerød
Tlf. 48212117
e-mail: 

Dansk Landbrug                                                   Thomas Jensen    
Strølillevej 10A
3320 Skævinge
Mob. 4035 8737 
e-mail: 

Sekretariat                                                          Vildtforvaltningskonsulent Niels Worm
Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejevej 2B
3230 Græsted
Tlf. 48465600
e-mail:

Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland forventer at afholde møde 3 - 4 årligt.

Kronhjort. Foto: Ole Andersen