Mødereferater for Hjortevildtgruppen for region Nordsjælland

Mødeindkaldelser og referater:

2023:

2022:

 

2021:

2020:

2019:

 

2018

2017

 

2016

2015

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2012

 

2011

 

 

 2010
 

2007

 

 

2006

2005

 

 

 

 

 

Registranterne viser her kortet over, hvor der er sat kronvildt d. 1. oktober 2014.