Hjortevildtgruppen Sønderjylland

Regional hjortevildtforvaltning

Her kan du finde viden om regional hjortevildtforvaltning, arrangementer og anden relevant materiale.

Etisk jagt på hjortevildt

Generelle jagtetiske regler

Vildtforvaltningsrådet har udarbejdet et sæt generelle jagtetiske regler, som blev offentliggjort i 2004. De jagtetiske regler indgår i hjortevildtgruppernes arbejde.

Se de generelle jagtetiske regler her.

Særlige jagtetiske regler for kronvildt og dåvildt

Der findes særlige jagtetiske regler for både kronvildt og dåvildt. Reglerne er tiltrådt af Vildtforvaltningsrådet, og det er en opgave for de lokale hjortevildtgrupper at implementere de jagtetiske regler.

Vildtforvaltningsrådet etiske regler for kronvildtjagt

Vildtforvaltningsrådet etiske regler for dåvildtjagt

Vildtudbytte

Når du har indløst jagttegn, har du pligt til at indberette vildtudbytte. Indberetningen skal foretages på www.jagttegn.dk hvor du løbende kan tilføje nedlagt vildt.

Det er for nogle vildtarter muligt at indberette supplerende oplysninger, som fx køn, alder og jagtmåned. Disse oplysninger bidrager i særlig grad til at danne overblik over den regionale hjortevildtforvaltning og kan blandt andet fortælle noget om køns- og aldersfordeling samt hvordan jagttiden benyttes.

Hvis du har lyst til at dykke ned i informationerne fra den nationale vildtudbytteindberetning kan de findes her.

Se et eksempel på en sammenstilling af data fra vildtudbyttet fra de Syd- og Sønderjyske kommuner i perioden 2017-2021 her.