Hjortevildtgruppen Sønderjylland

Hjortevildtgruppen Sønderjylland er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.


Gruppens hovedopgaver er:

  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.
  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt.
  • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.
  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.