Kontaktpersoner i Sydjylland

Den enkelte Hjortevildtgruppe kan for at styrke lokalkendskabet og komme tættere på den aktuelle situation opdele området i flere delområder.

De lokale kontaktpersoner i delområderne og deres netværk er et meget væsentligt element i samarbejdet om en god forvaltning af vort frit levende kronvildt og dåvildt. Derfor er ideen om og støtten til de lokale netværk vigtig. De har fingeren på pulsen og det er en glimrende mulighed for at få en fælles opgave til at gro nedefra med bred accept i jægerkredse.

I hjortevildtgruppen Sydjylland har vi valgt at dele op i 7 delområder. Delområderne er dels afgrænset godt geografisk, som regel med veje som grænser, dels som indsatsområder/interesseområder.

Områderne kan ses på:

Nedenfor er en oversigt over kontaktpersoner i delområderne samt de tilknyttede repræsentant fra hjortevildtgruppen:

Område 1
Åge Møller
Assingvej 7
6933  Kibæk
Tlf. 9719 6347 - Mob. 4019 6347
Obfuscated Email

Område 2
Jesper Hartkopf
Vildkjærvej 30
7330  Brande
Tlf. 7534 5217 - Mob. 4030 1270
Obfuscated Email

Område 3
Niels Viggo Dahl
Østergade 20, Hoven
6880  Tarm
Tlf. 7534 3263 - Mob. 4026 9263
Obfuscated Email

Område 4
Jens Venø Kjellerup
Borgergade 31
6064  Jordrup
Mob. 2422 9544
Obfuscated Email

Område 5
Lars Peter Jørgensen
Staushedevej 37
6621  Gesten
Mob. 2067 9520

Område 6 og 7
Bent Buhl
Hellevej 56
6818  Årre
Tlf. 7519 5275 - Mob. 6161 4482
Obfuscated Email

Område 6 og 7
Bjarne Christensen
Strandvejen 244
6854  Henne
Tlf. 7525 5232

De lokale kontaktpersoner indsamler oplysninger om nedlagt kronvildt og dåvildt i deres områder, og følger med i udviklingen i bestandene samt omfanget af markskader. For de nedlagte dyr samles information om dato, køn, alder (kalv, spidshjort/smalhind, ældre) og som minimum delområdet hvor dyret er nedlagt. Oplysningerne er et vigtigt grundlag for hjortevildtgruppens arbejde samt for dens årlige indrapportering til Vildtforvaltningsrådet. Oplysningerne er anonyme og det er en forudsætning for et godt resultat, at oplysningerne ikke bliver brugt forkert.

Kontaktpersonerne er med til at sætte fokus på de etiske regler for kronvildtjagt og hvis arbejdet lokalt kan føre til dannelse af hjortevildtlaug, vil dette i høj grad blive understøttet af hjortevildtgruppen.

Det er op til brugerne/jægerne at sikre den frivillige forvaltning af kronvildt. Det gøres bl.a. ved at støtte hjortevildtgrupperne og de lokale kontaktpersoner i deres arbejde.