Krondyrforvaltning

krondyr

Den danske krondyrforvaltning blev i 2001 analyseret af en gruppe medarbejdere i Naturstyrelsen.
Resultatet af disse analyser er beskrevet i rapporten " Analyse af forvaltningen af krondyr i Danmark " (pdf)
Rapporten ligger til grund for udarbejdelsen af en forvaltningsplan for de danske krondyr.

På baggrund af analysen nedsatte Vildtforvaltningsrådet en større arbejdsgruppe med et kommissorium, der var enighed om. Gruppen arbejdede frem til slutningen af 2002, og afleverede følgende udkast til forvaltningsplan, som der beklageligvis ikke i gruppen kunne skabes fuld enighed om. Alle involverede er dog enige i, at udkastet rummer værdifulde analyser m.v. således at udkastet meget hensigtsmæssigt kan benyttes som inspirationskilde for lokale kronvildtdrøftelser.


På et møde i Vildtforvaltningsrådet den 5. december 2002  blev det besluttet, at der med en ny sammensætning af arbejdsgruppen skulle gøres endnu et forsøg på at nå frem til en plan, som alle foreninger i rådet kunne tilslutte sig. Ulrik Lorenzen er fortsat formand, de øvrige medlemmer er:

Kristian Raunkjær, Danmarks Jægerforbund,
Lars Møller Nielsen, Dansk Skovforening,
Anders D. Lassen, Landbruget og
Tommy Dybbro, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse og WWF.

Arbejdsgruppen holdt i løbet af 2003 4 heldagsmøder, og afsluttede arbejdet 28. oktober 2003 uden dog at opnå fuld enighed, med at fremlægge et 3. udkast til:

De jagtetiske regler for kronvildt som Vildtforvaltningsrådet efterfølgende har vedtaget enstemmigt den 30. april 2004 i Rudbøl, indgår som bilag 1 i ovennævnte udkast.
På mødet var der ligeledes enighed om rammerne for de regionale arbejdsgrupper, således at de lokale drøftelser kan gå i gang. Den øvrige del af handlingsplanen er der stadig ikke enighed om, idet specielt markskadeproblematikken fortsat er til drøftelse.