Hjortevildtgruppe Vestjylland

I 2005 nedsatte Vildtforvaltningsrådet ni regionale kronvildtgrupper, og i 2007 blev det besluttet at grupperne også skulle forholde sig til dåvildt, hvorfor de kom til at hedde hjortevildtgrupper, og blev til 12. Her kan du læse om Hjortevildtgruppe Vestjylland.

Her kan du læse referater fra Hjortevildtgruppens møder samt læse årsrapporterne til Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet, der er et rådgivende udvalg for Miljøministeren ("jagtens minister"), der behandler jagtlige spørgsmål, har nedsat 12 "regionale hjortevildtarbejdsgrupper" i landet. Arbejdsgruppernes formål er at analysere og rådgive omkring forvaltningen af de lokale kron- og dåvildtbestande. Her er gruppernes vigtigste opgaver:

 • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.
 • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt.
 • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.
 • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
 • At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.

Hjortevildtgruppe Vestjylland har et arbejdsområde der strækker sig fra Vesterhavet til Viborg. Den nordlige grænse går fra Thyborøn gennem Limfjorden til Fur og den sydlige fra Hvide Sande gennem Ringkøbing Fjord til Skjern. Østgrænsen følger på hovedvejene til Viborg via Herning, og videre fra Viborg til Fur på østsiden af Salling.

Her kan du se et kort over området.

Alle grupperne er sammensat på følgende måde: 

 • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
 • 1 repræsentanter for Landbrug & Fødevarer.
 • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
 • 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening.
 • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.
 • Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen.

Hjortevildtgruppe Vestjylland består af følgende medlemmer:

Navn Forening Telefon      E-mail

Christian Brink

Danmarks Jægerforbund

 22248346

 Obfuscated Email

Søren Christensen Landbrug & Fødevarer

20940264

Obfuscated Email
Robert Vestergaard Olsen, formand DansK Skovforening

20321070

Obfuscated Email
Lars Chr. Rejkjær, næstformand

Fælles repræsentant for land- og skovbrug

 

40143320 

Obfuscated Email
Jens Eskildsen Danmarks Naturfedeningsforening 97454165 Obfuscated Email
Erik Andersen

Dyrenes Beskyttelse

  Obfuscated Email
vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, sekretær Naturstyrelsen Vestjylland 20311180 Obfuscated Email

Etikken omkring jagten på hjortevildtet er et centralt element i hjortevildtgruppernes arbejde - se mere nedenfor:

Jagtetik

---------

Nedenfor kan du læse mere om grundlaget for den aktuelle kronvildtforvaltning og jagttid på kronvildt fra 2016/17:

Den 20. december 2016 kom miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med sit bud på kommende jagttider for kronvildt. 

Se mere her

I januar 2017 fik de lokale hjortevildtgrupper en "bestilling" fra Miljøstyrelsen (før 1/2-17 SVANA), hvor hjortevildtgrupperne senest 6. marts 2017 fik mulighed for at indsende en indstilling om lokale ønsker til kommende jagttider for kron- og dåvildt.

Nedenfor kan du se Miljøstyrelsens "bestilling" m.v.:

Her kan du se indstillingen fra Hjortevildtgruppe Vestjylland.

I den kommende tid skal indstillingerne fra hele landet behandles af Den Nationale Hjortevildtgruppe og i Vildtforvaltningsrådet inden en endelig indstilling fremsendes til Miljøstyrelsen, hvor det videre arbejde at skrive en ny bekendtgørelse skal ske, inden den kan underskrives af ministeren.