Beredskabsplan for havpattedyr og havfugle

Der er etableret en beredskabsplan med det formål at sikre en koordineret og effektiv indsats, når havpattedyr og havfugle kommer i nød eller driver døde i land.

En vigtig forudsætning for at man i en givet situation er i stand til at iværksætte foranstaltninger til at afhjælpe eller afværge virkningerne af for eksempel en oliekatastrofe til havs eller massedød blandt havpattedyr er, at der foreligger retningslinier for en omgående indsats - et beredskab.

Naturstyrelsens beredskab vedrørende havpattedyr og havfugle har to hovedfunktioner, dels at opbygge et videngrundlag, der gør det muligt at forebygge, dels at overvåge en situation under udvikling og iværksætte de nødvendige foranstaltninger, således at syge, strandede og olieforurenede dyr ikke lider unødigt.

I Danmark har der i en længere årrække været gennemført mere eller mindre systematiske registreringer af strandede havpattedyr på de danske kyster. Siden 1991 har der af Naturstyrelsen i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, i København været gennemført registrering af strandede havpattedyr, som overvejende omfatter marsvin og sæler.

Beredskabsplan for havpattedyr

Eksempler på olieforurening

Kontakt

Camilla Uldal

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 72 54 24 20
E-mail:


Naturstyrelsens lokale enheder

Kontaktpersoner på Naturstyrelsens enheder


Fiskeri- og Søfartsmuseet

Lasse Fast Jensen 
Tarphagevej 2 
6710 Esbjerg V 
tlf. kontor: 76 12 20 24 
fax: 76 12 20 10 
tlf. privat: 
mobil: 51 26 01 56 
E-mail: 

Asbjørn Holm
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V
tlf.: 76 12 20 33
mobil: 61 20 56 32  
E-mail:

Ulrik Gelderman Lützen
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V
tlf.: 76 12 20 32
mobil: 21 61 83 57  
E-mail:

Charlotte Bie Thøstesen 
Tarphagevej 2 
6710 Esbjerg V 
tlf.: 76 12 20 21 
fax: 76 12 20 10 
mobil: 29 64 13 88 
E-mail: 

Zoologisk Museum

Hans Baagøe 
Universitetsparken 15 
2100 København Ø 
tlf. universitet: 35 32 10 01 
tlf. direkte: 35 32 10 79 
fax: 35 32 10 10 
tlf. privat: 57 60 00 48 
E-mail:  

DCE, Århus Universitet

Havpattedyr:

Afdeling for Arktisk Miljø 
Jonas Teilmann 
Frederiksborgvej 399 
4000 Roskilde 
tlf: 46 30 19 47 
fax: 46 30 19 14 
e-mail:  

Oliefugle:

Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet (VIBI) 
Ib Krag Petersen 
Grenåvej 12 
8410 Rønne 
tlf: 89201518 
mobil: 24211614 
e-mail: 

Miljøstyrelsen

Havkontoret 
Strandgade 29 
1401 København K 
tlf.: 32 66 01 00 
hovedfax: 32 66 04 79 
fax direkte: 32 66 05 00 
E-mail: 

Søværnets Operative Kommando 
 
Maritime Assistance Service 
MRCC Århus 
Postboks 483 
8400 Århus 
tlf.: 89 43 30 99 lok. 3203 
fax: 89 43 32 30

Veterinærinstituttet, 
Danmarks Tekniske Universitet

Bülowsvej 27
1870 Frederiksberg C
Tlf. 35 88 60 00
Fax: 35 88 60 01

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
 
Holbergsgade 2 
1057 København K 
tlf.: 33 92 33 01 
fax: 33 14 50 42

Danmarks Fiskeriforening 
 
H.C. Andersens Boulevard 37 I 
Boks 403 
1553 København V 
tlf.: 70 10 40 40 
fax: 33 32 32 38

Danmarks Jægerforbund 
 
Højnæsvej 56 
2610 Rødovre 
tlf.: 36 73 05 00 
fax: 36 72 09 11

DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer 


Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1 
2920 Charlottenlund 
Tlf: 35 88 33 00 
Fax: 35 88 33 33 
Finn Larsen træffes i dagtimerne på: 
Tlf: 35 88 34 96 eller 

Dansk Ornitologisk Forening 
 
Vesterbrogade 140 
1620 København V 
tlf.: 33 28 38 33 
mobil: 21 24 22 75 
Udenfor arbejdstid: 
Knud Flensted 
Mobil: 21 24 22 75 

NB: Adresser på lokale fiskeriinspektioner, kommuner, Falcks stationer og private organisationer indgår i det lokale beredskab.