Vildtplejestationer

Hvis man finder nødstedt vildt i naturen er det forbudt at indfange dyret med henblik på pleje eller fangeskab af dyret. Undtaget herfra er vildtplejestationer. En vildtplejestation er en person eller virksomhed, som er bemyndiget af Naturstyrelsen til at tage vildtlevende dyr i deres varetægt med henblik på pleje af vildtet. 

Naturstyrelsen har udarbejdet denne vejledning for vildtplejestationer.