Plant for hasselmusen

Ansøg om tilskud

Ansøgningsskema   (Højreklik og gem som)

  • Du kan finde ejerlavskoden og andre oplysninger om jorden, der skal tilplantes i OIS  https://ois.dk/  
     Se evt. vejledning
  • Vær opmærksom på, at alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Såfremt du ikke ønsker at oplyse CPR-nummeret i ansøgningsskemaet, kan skemaet indsendes via digital post eller CPR-nummeret kan indtaste telefoner til 72 54 31 61.

Skriv på hvilken lokalitet, der skal plantes (for eksempel et markhjørne). Hvordan skal beplantningen se ud (f.eks. Cirkulær eller lineær beplantning).

Vedlæg kortdokumentation med angivelse af, hvor beplantningen skal laves med angivelse af de forskellige arters placering på området.

Efterårets planter leveres mellem d. 8. november 2021 - 10. november 2021.  

Det er desværre ikke muligt for planteskolen at levere Vrietorn, Fjeldribs og Kvalkved, Alm. røn og Spidsløn i foråret 2022. Der kan derfor ikke søges om disse arter ved ansøgningsrunden i efteråret 2021.

 

Send ansøgningen mærket med teksten "Hasselmus" via e-mail til til Naturstyrelsen: Obfuscated Email

Ansøgningsfrist:

  •         30. april til efterårsplantning 
  •         31. oktober for forårsplantning

 

Baggrund

Hasselmusen er Danmarks eneste syvsover, og det lille dyr er en såkaldt Bilag IV-kunst, som vi har en særlig forpligtelse til at sikre. Syvsovere er egern eller muselignende dyr, som klatrer rundt i træer og buske.

Hasselmusen findes formentlig kun på Midt- og Sydsjælland, i den østlige del af Jylland og på Sydfyn. Den vejer 15-35 gram og måler fra snudespids til halerod 6-9 centimeter. Man kan lade kende den på halen, der er 5-8 centimeter lang og dækket af lang lys hår med et busket udseende.

Hasselmusens pels er rødbrun på oversiden, men lysere brun eller grålig på undersiden. Benene er korte, og føddernes lange kløer detaljerede hasselmusens klatrende levevis. 

 

I artsleksikonet kan du læse mere om hasselmusen

Hvordan kan jeg hjælpe med at få hasselmusen? 

Hvis man har lyst til at være med til at skabe et godt levested for hasselmusen, skal man sørge for, at der er mange buske på ens jord. Der må højest være 5 procent træer på arealet. 

Det er vigtigt at plante buskene på en måde, så der kommer godt med lys til buskene, for så kan buskene blomstre og bære frø, bær og frugter, som er vigtig fødekilder for hasselmusen.

De optimale lysforhold i din plantning får man ved at holde en afstand mellem planter og buske på 2 x 2 meter.

Hvilken planter skal man vælge?

Eg, fuglekirsebær, hæg, almindelig røn, hassel, syren, kvalkved, slåen, hvidtjørn og roser er alle sammen gode arter, man kan plante på sin jord.

Hvis man bor i et område, hvor der er brombær, hindbær og kaprifolium i naturen, så er det en god idé at lade disse arter blive på området, for disse planter giver hasselmusen gode muligheder for at klatre.

På  plantevalg.dk  kan man søge på og vælge arter, der sætter meget frugt, og som passer godt til det område, hvor de skal udplantes.

Læs mere om de forskellige tilskudsberettigede træ- og buskarter  her . 

I hvilke kommuner kan man få tilskud?

Jeg udvalgte kommuner kan få et tilskud på 90 procent til indkøb af planter, hvis man planter de planter, der giver hasselmusen og godt levested.

Tilskuddet er på 90 procent af planteprisen. Tilskuddet samt momsen af ​​tilskuddet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Fyn
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Nyborg Kommune
Svendborg Kommune

Jylland :
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Sønderborg Kommune
Vejle Kommune
Aabenraa Kommune

Sjælland :
Faxe Kommune
Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Næstved Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune 
Slagelse Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune 

Særlige krav til hasselmusvenlige beplantninger

Da hasselmusen kun er i stand til at vandre over korte afstande og i øvrigt ikke bryder sig om at krydse åbent terræn, er det en forudsætning for at få tilskud, at beplantningen laves i tilknytning til særlige skov eller andre træbevoksede arealer som for eksempel levende hegn .

Desuden vil det være en forudsætning, at beplantningen indeholder mange buske - helst 95 procent eller mere. På den måde gør man, at hasselmusen får de bedste muligheder for at sprede sig, søge fødevarer og etablere reder.

Naturstyrelsen forbeholdt sig ret til at besigtige beplantninger etableret med tilskud fra ordningen.