Kontakt Naturstyrelsens ulvekonsulenter på vagttelefonen

Dyreholdere kan hurtigt få hjælp ved et formodet ulveangreb. Vagttelefonen sikrer én indgang til styrelsens ulvekonsulenter.

Skadelidte skal hurtigst muligt efter et formodet ulveangreb henvende sig på vagttelefonen, så der kan ske en nærmere undersøgelse af de dræbte eller aflivede dyr.

Håndtering af det dødfundne dyr

Det er vigtigt, at dødfundne dyr ikke håndteres eller flyttes, men dyret kan efter aftale med ulvekonsulenten tildækkes, så evt. DNA-spor ikke forurenes af andre dyr.

Ring på telefonnnummer:

30 34 15 30

hvis du har mistanke om et formodet ulveangreb. 
Vagttelefonen har åbent alle dage kl. 8.00-16.00.

Opkald udenfor tidsrummet 8-16 vil blive omstillet til en telefonsvarer, hvor man bliver rådgivet til håndtering af kadaver mm.