Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vildsvinehegn

Som en del af indsatsen mod afrikansk svinepest, skal der opsættes et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

En række initiativer skal medvirke til, at den afrikanske svinepest ikke når danske svinebesætninger. Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse for at hindre, at vildsvin kommer til Danmark fra Nordtyskland.

Det kræver en ny lov at etablere hegnet, som skal være med til at understøtte udryddelsen af vildsvin i den danske natur.

Naturstyrelsen er bygherre på hegnet, der kommer til at løbe knap 70 km langs den dansk-tyske grænse:

  • Hegnet etableres på land.

  • Det forventes, at hegnet bliver 1,5 meter højt, mens det graves ca. 50 cm ned i jorden.

  • Der opsættes færiste eller låger ved gangstierne, der krydser den dansk-tyske grænse.

  • Vejtrafik over grænsen kan fortsat ske uhindret i overensstemmelse med Schengenreglerne.

 

undefined

 Visualisering af hegnet langs den dansk-tyske grænse. 

 

Se oversigtskort over vildsvinehegnets placering. 

Se oversigtskort over de væsentligste naturlokaliteter. 

Se oversigtskort over de væsentligste kulturhistoriske forhold. 

 

Regulering af vildsvin

Jægere har muligheder for at jage de nataktive vildsvin i den danske natur. Vildsvin kan bekæmpes i henhold til bekendgørelse nr. 971 af 27/6/2018 – Bekendtgørelse om vildtskader, kap. 1, §7:

Læs bekendtgørelse

På statens arealer i Sønderjylland vil der samtidig ske en intensiveret indsats for at regulere vildsvin.

Afrikansk svinepest

På Fødevarestyrelsens hjemmeside, kan du læse mere om sygdommen.

Læs mere her