Det Grå Fyrs Venner

Det Grå Fyrs venner er oprettet som støtteforening for aktiviterne på det grå fyr - herunder for Skagen Fuglestation, og bakker her igennem også op om aktiviteter i og omkring Det Grå Fyr. 

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse gennem frivilligt arbejde på fyret og fuglestation, herunder folkeoplysende aktiviteter.

Venneforeningen tilbyder sine medlemmer at deltage frivilligt i fuglestationen og centrets arbejde. Det kan være deltagelse i videnskabelige projekter som optælling, ringmærkning og andet ornitologisk arbejde, såvel som alle andre opgaver, som medlemmerne har lyst og mulighed for at deltage i. Det frivillige arbejde tilrettelægges i samarbejde med centrets og  fuglestationens ledelser.

 

Bestyrelsen er pt. konstitueret som følger:

Formand: Kurt Rasmussen - Tlf 40216477, email:  
Næstformand: Knud Pedersen - Tlf 40330650, email:  
Kasserer: Frede Jakobsen,  - Tlf 60635523, email:  

Medlemmer iøvrigt:  Jens Kirkeby   , Peter Laursen 22504750/ , Rie Voetmann   , Lars Mortensen  

Suppleanter: Ole Skrubbeltrang 26817201/ , Rita Pate 98441217/

Repræsentant i Skagen Fuglestations Bestyrelse:: Kurt Rasmussen
Hjemmesideredaktør: Peter Laursen

Se  foreningens vedtægter her  (som senest revideret af generalforsamlingen maj 2019).

 

Kontingentet for et års medlemskab er 100 kr. og gælder perrioden 1. maj - 30 april (bemærk dette er ændret på generalforsamling i 2019. Tidligere var det kalenderåret, men regnskabsmæssigt var det noget bøvl). Det er yderligere vedtaget at fra næste periode - startende 1. maj 2020 - vill kontigentet stige til 200 kr./år og vil inkludere et årskort til Det Grå Fyr.

Både nyindmeldelse og kontigentfornyelse kan ske ved brug af formularen   her  - alternativt kan kontigentfornyelse ske ved brug af Mobilepay til formandens tlf. 40216477. Husk navn og/eller email adresse, så vi ved hvem du er.

Det Grå Fyrs Venner