Biernes efterår

Når efteråret sætter ind, er det næsten slut med nektar i blomsterne. Der er dog enkelte blomster, hvor bierne stadig kan have held til at finde pollen, f.eks. i regnfan og vedbend. I byerne er der også god chance for at finde lidt nektar og pollen i haverne og parkernes sene blomster. 

I august står lyngen i fuldt flor på hederne, og i september høster lyngbiavlerne den kraftige, mørke honning.

En "lille" familie

I begyndelsen af efteråret er der ca. 30.000 bier tilbage i en bifamilie. Dronningen lægger stadig en smule æg, men langtfra så mange, som hun gjorde i foråret. Når vi nærmer os slutningen af september, er det næsten kun vinterbierne - dem der lever længe - der er tilbage.

Biernes fjender

Som andre dyr har biernes også fjender. Det er især fuglene der æder bier, men også andre insektædere som f.eks. guldsmede fanger bierne, mens de flyver imellem blomsterne.

I begyndelsen af efteråret er gedehamsene efter bierne. De vil gerne smage på biernes søde vinterforråd, og prøver derfor at komme ind i bistaderne. Men bierne holder vagt og passer godt på deres forråd. Bier dør, hvis de stikker mennesker, men der sker ikke noget med dem, hvis de stikker andre insekter. Gedehamsene kan dog også stikke, så nogle gange vinder de store insekter. Det er ikke altid, at gedehamsene forsøger at komme ind i bistaderne. De kan også tage en bi, der selv er på vej ind. En gedehams er så stor, at den let kan have en honningbi i gabet.

Bierne holder sig indenfor

Når oktober måned nærmer sig med blæst og regn, foretrækker bierne at blive inde i bistadet. Det er kun på de dage med høj sol og stille vind, at de kommer ud. Der skal være over 8-9 graders varme, før de kan tåle at komme ud fra bistadet.

I slutningen af oktober stopper bidronningen helt med at lægge æg. Hun ved nemlig, at der ikke er resurser til at opfostre nye bier på denne kolde årstid.

Vinterklynge

Når temperaturen falder, danner bierne en vinterklynge. Det er en kugle af bier på størrelse med en fodbold. Bierne sidder i vinterklyngen så længe, temperaturen er mindre end 8-9 grader. I midten af klyngen holder de en temperatur på ca. 34,5 grader - også selvom vinteren opnår kulderekorder. De producerer varmen ved hjælp af muskelbevægelser, og energien får de fra al den oplagrede honning. 

I februar begynder dronningen igen at sætte æglægningen i vejret. De nye bier skal nemlig være klar til at overtage arbejdet, når vinterbierne begynder at være slidt op i starten af maj.

Bierne sommersummer

Bierne har travlt om sommeren: Honningen skal samles, blomsterne skal bestøves og bidronningen skal lægge æg.
Læs om biernes sommersummen