Sådan får du fugle i kassen

Hvorfor er det en god idé med fuglekasser i haven?

Udover, at det er hyggeligt med fugle i haven, gør man som haveejer både sig selv og naturen en tjeneste ved at sætte redekasser op. For jo flere fugle, der er i haven, des mindre er risikoen for insektplager. Fuglenes vigtigste fødekilde er nemlig bladlus, larver og orme. Hvis der ikke er nok fugle til at æde alle insekterne, kan de godt blive en plage at have i haven. Samtidig er der også brug for mange småfugle, som ræve, duehøge, ugler og andre rovfugle lever af.

Men i byerne og villakvarterne, hvor langt de fleste småfugle lever, er der ikke nogen steder, de kan bygge reder.

Det skyldes bl.a. en tendens til at fælde de træer, hvor der ellers er gode huller og sprækker til fuglene - oftest af hensyn til sikkerhed. Der er heller ikke mange spætter, der også er gode til at lave huller i træerne. Småfuglene kan ellers rigtig godt lide at bygge reder i spættehullerne. Fuglene mangler altså naturlige steder at bygge reder. Derfor kan haveejerne hjælpe bestandene af småfugle ved at sætte redekasser op.

Men hvordan får man så fuglene til at komme og bo i redekasserne?

Tre gode råd

1. Indgangshullet skal pege mod nordøst

Det kan have stor betydning, i hvilken retning indgangshullet peger. Hullet skal optimalt set pege i nordøstlig retning, for så får kassen den perfekte temperatur. Hvis hullet derimod peger i den modsatte retning, altså sydvest, er der risiko for, at der bliver stegende hedt inde i kassen. Der kan nemt blive så varmt, at enten æg eller unger dør af hedeslag. Fuglene ved instinktivt, at det hænger sådan sammen. Derfor holder mange fugle sig fra kasser, hvor indgangshullet vender mod sydvest.

2. Kom mos i bunden af kassen

Der er god sandsynlighed for, at fuglene vil finde kassen attraktiv, hvis der er lidt mos i bunden af den. Det bedste er at bruge et lille lag mos, som man nemt kan finde mange steder i haven. Har man ikke har noget mos, kan man også bruge et lille lag hø.

3. Sæt fuglekassen i den rigtige højde

Der findes ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor den rigtige højde er vigtig. Men erfaringen viser, at fuglene foretrækker kasser, hvor indgangshullet er placeret 160-200 cm. over jorden. Derfor er det en god tommelfingerregel, at sætte kassen i øjenhøjde.