Svale naturoplevelser

Når vejret er varmt, kan man godt trænge til en svalende oplevelse. Heldigvis byder den danske natur på masser af slagsen.

Svale naturoplevelser

Fosdalen og Langdalen, Nordjylland

To store, nord/sydgående dale, der munder ud i landets største indlandsskrænt Lien, som er 66 m. høj. På en sommerdag er dalene og plantagerne et dejligt udflugtssted, ikke mindst fordi der her er læ for de ofte kølige havvinde.

De norskklingende navne Fosdal og Lien vidner om, at der var skudehandlen mellem kysten her og Norges sydkyst. Skuderne leverede korn til Norge og have tømmer med retur. 

Landskabet er udformet af den sidste istids gletchere, som i Nordjylland smeltede bort for ca. 15.000 år siden. Selvom isen var forsvundet, var det dog stadig koldt. Der fulgte derfor en periode, hvor regnen og vinden havde frit spil til at forme videre på det endnu nøgne landskab. Det kom til at betyde, at det uregelmæssige istidslandskab til dels blev udjævnet, samtidig med, at kraftigt regnvand dannede nye kløfter og dale.

Tingbæk Kalkminer og Rold skov, Nordjylland

De kølige minegange i Tingbæk Kalkminer danner rammen for et af Danmarks mest særprægede museer, smukt placeret med udsigt over Rold skov og Rebild bakker.

 Besøget i Tingbæk Kalkminer kan fint kombineres med en tur i Rold skov.

Mønsted Kalkgruber, Vestjylland

Mønsted Kalkgruber er de største sammenhængende kalkgruber i verden med omkring 60 km minegange i op til 6 etager. De ældste af gangene er udhugget for mere end 700 år siden. I de oplyste minegange er der etableret muligheder for at gå en rundtur. Højden i gangene varierer fra 1½ til 19 m. Det føles næsten som at gå i et underjordisk Møns klint eller en prægtig katedral.

Minegangene huser også en af Europas største samling af overvintrende flagermus. Ca. 5.000 flagermus opholder sig om vinteren i grubernes konstante temperatur på 8 grader. Der er repræsenteret 5 arter, herunder den meget sjældne damflagermus.

Valmuer og kornblomster - peter gjelstrup

Mols Bjerge, Midtjylland

Mols' flotte landskaber blev skabt i slutningen af den sidste istid, hvor store istunger skød sig frem sydfra op gennem Ebeltoft og Kalø Vig. Der er gode muligheder for skyggefulde oplevelser i de smalle kløfter og dybe dale, der er dannet af smeltevand og regnvand, som gennem årtusinder er løbet gennem bakkerne ned mod havet.  

Det er et storslået landskab, der samtidig er levested for mange vilde planter og dyr. Der er blomster som kobjælde, tjærenellike og gul evighedsblomst. Mols bjerge er også hjemsted for mange vekselvarme dyr som firben og hugorme, men ræve, harer, rådyr og rovfugle er også rigt repræsenteret.

Himmelbjerget, Midtjylland

Udsigten fra Himmelbjerget er helt speciel. Fra toppen af bjergets 147 m. er man hævet næsten 130 m. over Julsø nedenfor.

Overgangen fra højlandet til Julsødalen giver et dramatisk landskab med dybe erosionskløfter og stejle skrænter. Det giver mange spændende udsigtspunkter i området. Området har et rigt fugleliv, hvor du bl.a. kan være heldig at se rovfugle. Plantevæksten de fleste steder er præget af de arter, man normalt vil se på heder fx blåbær og tyttebær.

Det Sydfynske øhav, Fyn

Området indrammes af kysten fra Assens til Svenborg i nord, Ærø i syd og Langekysten mod øst. Der er mange beboede og ubeboede øer i området.  En tur til det Sydfynske øhav giver dig gode muligheder for øjumping mellem øerne, der er præget af en varieret natur med et rigt dyre- og planteliv. 

Der er specielt gode muligheder for kajakroning, men du kan også følge nogle af de mange vandreruter på land.

Røjle Klint og Kasmose Skov, Fyn

Kyststrækningen fra Røjle Klint til Kasmose skov har flotte udsigter fra de stejle klipper. Der er skov ned til strandkanten og Røjle Klint har en geologi, hvor meget gamle jordlag kan ses. Undergrunden på strækningen består af plastisk ler, der bliver blødt som smør, når det i regnfulde perioder har suget meget vand. Det betyder, at store partier af klinten glider i havet. Resultatet er et dramatisk landskab, hvor træer hælder i mærkelige vinkler. 

Kasmose skov er en løvskov, der også er præget af den plastiske ler. Skoven er rig på mange forskellige arter af orkidéer, bl.a. den sjældne Stor Gøgeurt. Skoven er urørt og ligner næsten en urskov.

Haraldssted sø og Vrangeskov, Sjælland

Navnet "Vrangeskov" kommer af de krogede (vrange) bøge, der vokser på de stejle skrænter ned mod søen. Ved foden af skrænterne pibler kilder frem og i den vestlige ende af skoven, er der langs med stien et snoet vandløb, der løber mod søen. De krogede bøgetræer giver skovens gæster dejlig skygge ved badesøen.

1

Ekkodalen og Døndalen, Bornholm

Ekkodalen er den længste sprækkedal på Bornholm på ca. 12 km. Den kan følges fra kysten nær Gudhjem til øens midte. Sprækkedale som Ekkodalen opstod for mange millioner år siden ved nogle enorme spændinger i undergrunden, der i tidens løb fik grundfjeldet til at slå revner.  

Ekkodalen besøges hvert år af mange turister, men mange kommer dog blot for at råbe og høre ekkoet.  

I Døndalen findes Danmarks største vandfald, og begge dale byder på dejlige skyggefulde omgivelser på en varm sommerdag.

Naturguide til Almindingen

Mere inspiration til naturoplevelser

Naturstyrelsens naturguider viser vej til naturoplevelser landet rundt.

Find en naturguide