Vilde naturoplevelser

Den danske natur er fuld af gode oplevelser, som kan opleves uanset vejret. Her er samlet en lille buket af muligheder, som dækker det meste af Danmark, både til lands, til vands og under jorden.

Råbjerg Mile (Nordjylland)

Råbjerg Mile er en af de største vandreklitter i Europa. Den 35-40 meter høje sanddynge danner en "miniørken" på næsten 1 km2. Sanddyngen rummer omkring 3,5 millioner m3 sand og bevæger sig mellem 10 og 30 meter årligt i nordøstlig retning - afhængig af den hårde vind i det nordlige Danmark.

Bag sig trækker milen et spor af særpræget natur. Det består af en lav og fugtig sandflade, som strækker sig vestpå ud til Skagerrak, hvor Råbjerg Mile blev dannet for mere end 300 år siden i det landskab, som kaldes Råbjerg Stene. Sandfladen er præget af talrige småsøer og moser med soldug, ulvefod og andre mærkelige planter.

I 2008 blev adgangsvejen for milens 3,5 millioner m3 vandrende sand fredet. Så den kan fortsætte sin vandring, også selvom den på sin færd vil fortære marker, huse og veje.

Læs mere:

Mønsted Kalkgruber (Vestjylland)

Mønsted Kalkgruber er de største sammenhængende kalkgruber i verden med omkring 60 km minegange i op til 6 etager. De ældste af gangene er udhugget for mere end 700 år siden. I de oplyste minegange er der etableret muligheder for at gå en rundtur. Højden i gangene varrierer fra 1½ til 19 m. Det føles næsten som at gå i et underjordisk Møns klint eller en prægtig katedral.

Minegangene huser også en af Europas største samling af overvintrende flagermus. Ca. 5.000 flagermus opholder sig om vinteren i grubernes konstante temperatur på 8 grader. Der er repræsenteret 5 arter, herunder den meget sjældne damflagermus.

Læs mere:

Krondyrreservatet (Vestjylland)

Krondyrreservatet i Oksbøl rummer en af de stærkeste kronvildtstammer i landet og dyrene herfra kan genetisk spores tilbage til de oprindelige krondyr, der indvandrede til landet efter istiden.  Danmarks største landlevende pattedyr kan opleves i varieret skov- og klithedelandskab på mere end 16.000 ha.

Læs mere

De vilde heste (Syd Langeland)

Exmoor ponyerne kalder vi "vilde", fordi de får lov at leve uden menneskelig indblanding. De ca. 50 heste lever året rundt i en stor hegning på over 100 ha. Hestene lever som vilde heste uden direkte kontakt til mennesker og udfolder derfor deres naturlige adfærd med et indbyrdes hierarki. Det er meget få steder, man har mulighed for at opleve heste som flokdyr med førerhingst og førerhoppe, der styrer flokkens færden. Hestene går ude hele året, og finder selv deres føde.

Læs mere:

Orkideer og vandrefalk (Møns Klint)

Møns Klint med de høje kridtklinter og den gamle bøgeskov med de krogede træer, som vokser helt ud på skrænterne, er et af de mest kendte og besøgte danske naturområder. Som følge af den kalkrige bund er plantesammensætningen i skoven meget speciel. Møns Klint er en af Danmarks bedste botaniske lokaliteter. Mest opmærksomhed tiltrækker de fredede orkideer og de mange blå anemoner.

Skoven regnes for at være den næstbedste lokalitet i Danmark for sjældne svampe. Vandrefalken er begyndt at yngle i området igen. Om foråret er Møns klint et godt sted at se på trækfugle. For geologisk interesserede er klintformationerne meget tiltrækkende. Fra strandsiden ses lagdelingerne af kalk og flint tydeligt. På stranden, som fortrinsvis består af afrundede flintesten, kan man se flere typer forsteninger - fortrinsvis søpindsvin og vættelys.

Møns Klint og de østlige dele af klinteskoven er fredet og ejes af staten. Denne del af skoven er udlagt som naturskov. Stisystemet er omfattende og velholdt, men stierne ude langs klinten er uegnede for gangbesværede og for kørsel med klapvogn.

Læs mere

Sæler og fuglesafari på Avnø (Sydsjælland)

Kom til Avnø ved at dreje ud på Svinø ved Sallerup på hovedvej 22 mellem Næstved og Vordingborg. Følg Avnøvej mod Svinø og drej ned af Flyvervej. Avnø Naturcenter ligger for enden af Flyvervej med en stor P-plads. Herfra kan turen gå ud på Avnø eller Svinø. Tag folderen ”Sporene på Svinø og Avnø” med som guide.

Avnø er Sjællands bedste sted at opleve Spættet sæl fra kysten. Tag en god kikkert med og gå til kysten. Sælerne ligger på et stenrev midt i Avnø Fjord, ca. 800 meter fra kysten. Her yngler de, parrer sig, fælder pels og hviler sig mellem jagterne på fisk. På en god dag, kan man tælle over 150 sæler på stenene.

Avnø har nok nordens dyreste fugletårn i det tidligere flyverkontroltårn. Herfra kan du få det helt store overblik og med den kraftige kikkert på balkonen kan du se mange fugle og sælerne som grå silhuetter på stenene i fjorden. Der er adgang til tårn, naturudstilling og offentlige toiletter døgnet rundt.

Bison, Ekkodalen og Døndalen (Bornholm)

Bornholm er særligt udvalgt i projektet om at genudsætte den europæiske bison, fordi øen rummer et sammenhængende stort stykke skov med en natur, som gør det muligt at give dyrene et godt levested.

Den europæiske bison er det største vildtlevende pattedyr i Europa. Efter 1. Verdenskrig var samtlige vildtlevende bisoner udryddet på grund af jagt, kun 54 bisoner i forskellige zoologiske haver var tilbage. Siden da har et grundigt avlsarbejde sørget for, at vi nu kan opleve den europæiske bison i naturen igen.

Området vil gradvis blive åbnet. Chr. X's Vej er blevet åbnet for færdsel, så skovens gæster kan passere gennem bison området. De øvrige skovveje og stier indenfor hegnet vil dog først blive åbnet efterhånden, som vi vurderer, at dyrene er klar til den forstyrrelse, det medfører.

Ekkodalen. Foto: Conny Ogareck Ekkodalen er den længste sprækkedal på Bornholm på ca. 12 km. Den kan følges fra kysten nær Gudhjem til øens midte. Sprækkedale som Ekkodalen opstod for mange millioner år siden ved nogle enorme spændinger i undergrunden, der i tidens løb fik grundfjeldet til at slå revner.
Ekkodalen besøges hvert år af mange turister, men mange kommer dog blot for at råbe og høre ekkoet.
I Døndalen findes Danmarks største vandfald, og begge dale byder på dejlige skyggefulde omgivelser på en varm sommerdag.