Vinterens fugle

Rødkælk. Foto: Colourbox

Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften.
Læs, hvordan du kan lave mad til havens fugle

Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul mellem træernes tætte grene. Skovspurve og gråspurve samles også af og til på fælles sovesteder i graner, hvor de sidder og trykker sig op mod hinanden, men de sover dog hellere i huller i træerne ligesom mejserne.

Tidligere trak de danske måger syd på om vinteren, men nu bliver mange måger i Danmark hele året. Det skyldes ikke mindst, at der i havne, byer og på lodsepladser er rigeligt med føde i form af affald at finde for dem.

Langs kysterne og ved søer og vandløb kan du møde masser af svømme- og dykænder. Det kan f.eks. være troldænder, skeænder, krikænder, gråænder, toppede lappedykkere, små skalleslugere, knopsvaner, sangsvaner eller grågæs.

Og i Tøndermarsken og vadehavsområdet har de besøg af tusindvis af gæs på træk fra det arktiske område.
Læs mere om fugle på vinterbesøg

Får vi en kold vinter, bliver havne og andre steder, der er fri for is, tilholdssted for mange svømmefugle. Du kan se mange forskellige arter på et lille område. Men læg mærke til, at de helst holder sammen i artsflokke og altså ikke blander sig indbyrdes.

Du kan også være heldig at se en rovfugl i glideflugt henover en mark, eng eller et andet åbent område. Det kan f.eks. være tårnfalk, blå kærhøg eller musvåge.

Sjagger. Fotograf Bent Stougaard www.midtfyns-natur.dk Fugle med en høj promille

Nogle fugle finder deres vinterføde på frugt- og bærbuske, som stadig bærer frugter.

Mange af disse frugter og bær er gæret og har derfor et højt indhold af alkohol, og de fugle, der spiser rigeligt, får en ”ordentlig kæp i øret”.

Det er specielt trækfuglene sjagger og silkehaler, der spiser mange gærede bær. Disse fugle er dog tilpasset dette vintermisbrug, og deres lever er derfor langt større end andre fugles.

Hvert år kommer store mængder af sjagger og silkehaler flyvende hertil fra Norge og Sverige. Begge fuglearter optræder ofte i meget store flokke, som bl.a. kan ses i haver og parker.