Årtoft Plantage

 

IMG_2166

Årtoft Plantage er belligende nord for Kliplev og er mod nord sammenhængende med Torp plantage.  Plantagen er på ca. 210 ha, og stammer oprindeligt fra Årtoftgård som tilhørte Søgård gods. Årtoft Plantage blev næsten helt ødelagt i decemberorkanen i 1999, og det meste af beplantningen er efter den tid.

Kulturhistorie

Der findes en langdysse syd for hvor Gablinie møder Plantagevej samt en stensat fårefold ved Kirkevej. Derudover findes spredt i plantagen gamle afdelingssten fra den tyske tid.

Ophold og overnatning i naturen

Der er fri teltning i skoven, dvs. man må overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på stranden.
Læs om reglerne her.