Adsbøl Dam

Adsbøl Dam er på i alt 4 ha og er udlagt til græsningsskov. Skoven ligger lidt nordvest for Adsbøl by, og der er adgang fra Fiskbækvej nord for jernbanen og fra Gråsten Landbrugsskole..

Området Adsbøl Dam består af en slugt, hvor Fiskbæk løber igennem. På siderne er slugten skovbevokset og området har et overdrevs- og engagtigt præg, da det afgræsses med kvæg fra Gråsten Landbrugsskole.

Fiskbæk udspringer ved Grøngrøft længere vestpå. Bækken er relativt klarvandet, og bruges som gydevandløb af havørreder. Der er rester af to gamle karpedamme med stemværker. I landsbyen Adsbøl kaldes slugten for ”E Grue”, og på Landbrugsskolen har den aldrig heddet andet end ”Paradiset”. Og paradisisk er der: Bæk, sø, skov og græssende dyr på et smukt overdrevs- og engareal med mange pragtfulde blomster lige fra kodrivere til orkideer.