Æbelholt

Resterne af Æbeltholt kloster ligger ved Æbelholt museum og urtehave på vejen mllem Hillerød og Frederiksværk.

I middelalderen var Æbelholt Kloster Nordens førende Augustinerkloster. Klostret blev anlagt i 1175, men efter reformationen i 1536 blev det revet ned, og stenene blev dels brugt til opførelse af Frederiksborg Slot og dels fjernet af omegnens bønder.

Klostrets grundplan blev afdækket af Nationalmuseets udgravninger i 1935-42.
På Æbelholt Klostermuseum kan man bl.a. se rester af ca. 300 opgravede skeletter, der belyser nogle af datidens sygdomme og lægernes formåen. Det findes også en urtehave med lægeurter.

Æbelholt. Foto: Anne Johannisson

Ved ruinen findes flere af urtehavens plantearter.

Hundetunge.Foto: Anne Johannisson

Hundetunge hører til Rubladfamilien, hvad man selv kan erfare ved at røre ved planten. Plantens rod har været brugt mod hoste, allerede før munkene kom til Danmark.

Svaleurt. Foto: Anne Johannisson

Svaleurt er en valmue med gul ætsende mælkesaft. Den blev brugt mod skurv og fnat. Der florerer en historie om at svalerne helbredte øjenbetændelse hos deres unger med saften, men det kan ikke anbefales, da saften angriber og ødelægger slimhinder.

Æbelholt klosterruin ligger ved Æbelholt å  på vejen mellem Hillerød og Frederiksværk. Der er fri adgang til området, der ligger bag det lille museum og urtehaven.
Mere om
Æbelholt Kloster

Andre fortidsminder
Asserbo

Dronningholm

Esrum Kloster & Møllegård
Stenholt

Søborg