Æbelholt Kloster

I middelalderen var Æbelholt Kloster Nordens førende Augustinerkloster. Klostret blev anlagt i 1175, men efter reformationen i 1536 blev det revet ned, og stenene blev dels brugt til opførelse af Frederiksborg Slot og dels fjernet af omegnens bønder. Klostrets grundplan blev afdækket af Nationalmuseets udgravninger i 1935-42.

På Æbelholt Klostermuseum kan man bl.a. se rester af ca. 300 opgravede skeletter, der belyser nogle af datidens sygdomme og lægernes formåen. På næsten alle Æbelholt-skeletterne fandt man skørbugsfremkaldte forandringer i halshvirvelsøjlen samtidig med tandlidelser. Dette symptomkompleks har fået den international betegnelse morbus Æbelholt. Det findes også en spændende urtehave med lægeurter og der er opsat informationsskilte.


Information om Æbelholt Kloster

Æbelholt Kloster hører under Nordsjællands Folkemuseum.
Åbningstider m.v. kan ses på museets hjemmeside:

Læs mere