Aktiviteter på Agger Tange og ved Flade Sø

Det er havets kamp mod landet, som præger Aggers historie. Landskabet har ændret både størrelse og karakter flere gange som følge af stormfloder og andre voldsomme vejrlig. Dele af byen er styrtet i havet, og dele af befolkningen har søgt ind i landet efter roligere fiskemuligheder på fjorden. Agger Tange har gennem årtusinder vekslet mellem at være skilt ad fra Harboøre Tange og vokset sammen med Harboøre Tange til en lang landtange. Sidst havet brød igennem og skilte de to tanger ad var i 1862, og siden har man kunstigt holdt passagen åben. 

Trækkende grågæs. Foto: Lars Gundersen

Se på fugle i slaraffenland

Tangens åbne landskab er et eldorado for mange fugle. Ikke mindst forår og efterår har du chancen for at se titusindvis af svømme- og vadefugle, når de raster på vej til deres ynglepladser i nord eller vinterkvarterer i syd. 
Fulgene er vilde med tangen, blandt andet fordi området ligger direkte på fuglenes trækrute langs den jyske vestkyst. Den gode placering og de fine vilkår har også imponeret EU, der har udpeget området til fuglebeskyttelsesområde. 
Du kan se flokke af gråænder, krikænder og pibeænder. Kommer du om efteråret, er der også taffelænder og hvinænder i de lavvandede laguner på tangen. Både forår og efterår kommer grågæs, kortnæbbede gæs og knortegæs. Se også om du kan få øje på knopsvanerne, pibesvanerne og sangsvanerne, der også rigtig godt kan lide at være her. 
Er du især interesseret i vadefugle, er du i høj grad kommet til det rette sted. På strandengene og på lagunernes flade kyster samles hjejler, viber, strandskader, ryler, stor og lille regnspover og dobbeltbekkasin. I yngletiden kan du opleve både engryle, strandskade, klyde, rødben, brushane og stor kobbersneppe – samt knopsvane, gråand, gravand, spidsand og blishøne. 
Kigger du ud mod holmene i lagunerne, vil du se store kolonier af hættemåger og terner.

Sejl en tur til Thyborøn

Mellem Agger Tange og Thyborøn sejler en færge, som tilbagelægger strækningen på ti minutter. Der er flere daglige afgange – flere om sommeren end om vinteren. Færgen har plads til 19 biler, og er der kø og ventende biler, sejler færgen frem og tilbage konstant, indtil ikke flere venter. Turen er praktisk, hvis du skal sydpå, og spændende, fordi du fra færgen kan være heldig at se sæler og i øvrigt få et godt overblik over landskabet med Thyborøns Kanal og Høfde 72 til havsiden og Nissum Bredning til den anden. Færgen tager både gående, cyklende og kørende passagerer.

Se, hvornår færgen sejler på thyboronagger.dk

Tag på sælsafari

Der er gode muligheder for at se sæler i Nissum Bredning. Så hvorfor ikke afsætte en halv dag til en sælsafari? Du kan køre ad Færgevejen fra Agger til færgelejet længst mod syd på Agger Tange eller du kan gå ad diget langs havet. Begge veje vil føre dig sydpå til den yderste spids af tangen, hvorfra du kan være heldig at se spættede sæler. De ligger typisk på sandbankerne og driver den af til lyden af plaskende bølger. Det ser så fredfyldt ud, at et hektisk åndedræt efter traveturen automatisk falder til ro. Hvis du tager færgen over til Thyborøn og dermed kommer ud i fjorden, har du endnu bedre chancer for at se sælerne.

Fang en fisk

Er du lystfisker, vil Høfde 72 være interessant for dig. Høfde 72 finder du på den sydvestlige tap af tangen, der rager lidt ud i Vesterhavet. Herfra kan du fange blandt andet fladfisk, hornfisk og makrel. Men pas på. Her ude længst mod vest er både vinden og havet stærkt og uforudsigeligt. Så vælg en dag med godt og forholdsvis roligt vejr. 
Du kan også vælge at fiske i Flade Sø. Her er der aborre, skalle, brasen, gedde, helt, ål og sandart. Sandarten er gennem en årrække blevet udsat i søen i stor stil. Du kan købe fiskekort til fiskeri fra bredden af Flade Sø hos ’Limbo Både’ i Krik og i ’Thy Turistbureau’ i Hurup.

Læs om reglerne for lystfiskeri

Find andre steder at fiske på udinaturen.dk

Badning

Vesterhavet er en lise for krop og sjæl. Vild og voldsom nogle dage, og mere nænsom andre. Du kan tage en dukkert ved stranden ved Agger by eller trave langs diget ned ad tangen og finde et sted, som du har mere for dig selv.

Find rav

Vil du gerne finde rav, kan du gå til kysten en dag efter en kraftig storm. Du skal lede efter ravklumperne i de bræmmer af tang, som havet har skyllet op på stranden.

Læs mere om at finde rav

Pluk havtorn

Agger Tange er et oplagt plukkested, hvis du leder efter havtorn. De gul-orange bær fra havtorn-busken kan bruges til marmelade, snaps, likør og mange forskellige retter i det nye nordiske køkken. Pluk bærrene i september og oktober. Senere på året gærer de og får en ubehagelig smag.

Vandreture

Der er flere oplagte vandreruter i området ved Agger Tange og Flade Sø. Kun en enkelt er afmærket med gule pile på røde egepæle i terrænet, men de øvrige giver sig selv og rummer fantastiske naturoplevelser.

1. Rundt om Flade Sø – ca. 10 km. Start i Agger by, gå op på diget og mod nord ad den afmærkede sti. Du har Vesterhavet på venstre hånd og først Agger by og siden Flade Sø på højre hånd. Stien følger søen mod øst, til du når landevejen. Gå ad landevejen og nyd synet af Flade Sø mod vest og Ørum Sø mod øst. Du kan fortsætte ad landevejen hele vejen til Krik, før du svinger tilbage mod Agger, eller du kan følge den afmærkede sti rundt om Flade Sø tilbage til Agger by.

2. Byrundtur – ca. 5 km. En anden og kortere rute er en gåtur rundt i Agger, der starter ved stranden, går ind i landet på en sti lige nord om byen, ned gennem de små gader og med en afstikker sydover til tangen, hvorefter du igen vender ansigtet mod vest og går syd om byen tilbage til stranden.

3. Tangen Rundt. Du kan også vælge at gå syd på ad diget fra stranden i Agger by og nyde hele strækningen ud over Agger Tange. Her vil du opleve det helt særlige, det er, at have det brusende hav på den ene side og den roligere lagune og fjorden på den anden side. Når du når Høfde 72, kan du følge stien ud på Færgevejen og gå ad cykelstien tilbage til Agger by – eller du kan gå ad diget tilbage igen og se det hele lidt fra den anden side.

Vandring ad Vestkyststien

Strækningen langs Vestkysten består dels af en cykelrute (Vestkystruten, national rute nr.1), dels af en vandresti, Vestkyststien, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Du får en forrygende naturoplevelse, når du på gå-ben traver det stykke ad stien, som følger Jyllands Vestkyst langs Nationalpark Thy fra Agger i syd til Hanstholm i den nordligste ende af nationalparken. Har du gode ben, kan du gå hele turen på 560 km fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute og blev skabt tilbage i 1970’erne. Den er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter.

Læs mere på visitvestjylland.dk

Vandring ad Nordsøstien

Nordsøstien er en international vandrerute, som går gennem otte lande; Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England, og hele vejen rundt om Nordsøen. I Thy er ruten identisk med Vestkyststiens vandrerute. Hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, er det bare at komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange tur rundt om havet.

Agger Tange. Foto: Lars Gundersen

Cykelruter

Vestkystruten

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkystruten. Den løber langs hele Vestkysten og derfor også hen over Agger Tange ind mod Agger by, videre over diget, Søndre Tværdige, vest om Flade Sø og så nordpå langs den gamle redningsvej gennem Lodbjerg Klitplantage.

Nordsø-cykelrute

Ligesom vandrere kan følge en Nordsøsti rundt om Nordsøen, kan cyklister gøre det samme. Nordsø-cykelruten går gennem otte lande; Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. Ruten sender dig rundt i fantastiske kystlandskaber og lader dig cykle både på vej og på sti.

Læs mere på northsea-cycle.com

Riderute

’Rideruten Thy’ er en afmærket og sammenhængende rute gennem Danmarks vildeste natur - i nordvest ved Jyllands Skulder. Ruten strækker sig 100 km fra Lodbjerg Fyr i den sydligste del af Nationalpark Thy nogle få kilometer nord for Agger til Sårup i den nordlige del af Tved Klitplantage.

Undervejs kommer du gennem en lang række naturtyper; strand, klithede, plantager, åbne marker og ferske søer. 
Der er fire pausefolde undervejs, hvor du kan sætte din hest på fold og selv tage et hvil og strække ben. Pausefoldene er mindre indhegninger med vandtrug og begrænsede muligheder for græsning. De fire pausefolde ligger i forbindelse med shelters, så I kan overnatte, i Hvidbjerg Klitplantage, i Tvorup Klitplantage, i Vilsbøl Klitplantage og i Tved Klitplantage. 
Størstedelen af ruten følger anlagte skovveje, men på enkelte kortere strækninger følger den vandre- og cykelruter, går gennem en række landsbyer og følger stranden enkelte steder. Normalt må man ikke ride på danske strande i sommerperioden, men på de strækninger af Rideruten Thy, der følger stranden, må du ride hele året. 
Du kan arrangere en flerdagstur med overnatning i shelter eller på et af de private overnatningssteder, der er undervejs og få en helt særlig naturoplevelse i Nationalpark Thy fra ryggen af din hest. Har du ikke egen hest, kan du leje en hest hos en af de hesteudlejere, der bor i området.

Læs mere på riderutenthy.dk

Leder du efter en kortere tur, kan du læse mere om ridestier i Thy og om, hvad du skal være opmærksom på som rytter i skovene.

Læs folderen Ridning i Thy

Læs mere om ridning på danmarksnationalparker.dk

God skik for ryttere og generelle regler for ridning i Thy

• Hold dig på afmærkede ridestier. 
• Ridning langs offentlig vej skal ske i højre side af vejen. 
• Rider du på skovveje og grusveje, skal du holde dig i midter- eller siderabatten. 
• Sæt farten ned, når du møder fodgængere eller cyklister. 
• Rid gerne i vandkanten hele året, men på ubevokset strand kun mellem 1. september og 31. maj. Der er særlig tilladelse til at ride på stranden hele året på den del af Riderute Thy, der går ud på stranden.

Surfere på vej til Krik Vig. Foto: Lars Gundersen

Surfing

Der er meget gode muligheder for at windsurfe og kitesurfe i den østlige del af Krik Vig. Selvom du måske ikke selv har lyst til at prøve, er det en oplevelse i sig selv at se på de andre, der drøner omkring i vigen og fanger bølger og vinde, som var de skabt til det. Husk, at du ikke må surfe inden for 1,5 km af tangen. Længere nordpå i Thy ligger Nr. Vorupør med surfskole og byen Klitmøller, der er kendt i både ind- og udland som Cold Hawaii. Her er der et væld af surfere året rundt, her er surfskoler, træf, konkurrencer og mesterskaber. Krik Vig byder på andre bølger og vilkår end surfernes paradis i Klitmøller.

Læs mere på visitthy.dk

Sejlads

Du er meget velkommen til at sejle i Nissum Bredning. I Krik Vig er der en rampe, du kan bruge, når du vil sætte din båd i vandet. Husk, at sejler du for motor, må du ikke sejle hurtigere end 8 knob i et 1,5 km bredt bælte langs tangen.

Picnicpladser

Der er borde og bænke ved Kulhuset i Agger, og hvor Søndre Tværdige rammer Færgevejen til Agger Tange er der også bord-bænke-sæt, så du kan sætte dig med kaffen og nyde naturen.

Overnatning

Hvis du vil overnatte primitivt i fri natur, skal du til Lodbjerg Klitplantage lige nord for Agger. Her stiller Naturstyrelsen et shelter til rådighed.

Læs mere om shelteret på udinaturen.dk

Hunde i snor er velkomne

Hverken på Agger Tange eller ved Flade Sø må hunde løbe rundt uden snor. I snor er de imidlertid velkomne, dog skal de – som tobenede – overholde adgangsreglerne til de beskyttede områder på tangen. Derfor må de ikke være på tangens vådområder. Der er adgang forbudt hele året. Hvis du gerne vil lufte din hund uden snor, kan du køre til nærmeste hundeskov, som er Rønhede Hundeskov i Bedsted.

Find flere hundeskove på udinaturen.dk

Besøg Svaneholmhus – Et temacenter om Nationalpark Thy

I 2012 blev dørene slået op til temacentret Svaneholmhus ved færgelejet på Agger Tange. Dermed bliver alle gæster sydfra budt velkommen af en udstilling og introduktion til Nationalpark Thy i det øjeblik, de sætter deres fødder i parken. Størst vægt er der på den natur, som gør Agger Tange speciel. Det er især lagunernes fugleliv, som mange mennesker kommer for at studere. Fra taget af Svaneholmhus kan du både se fugle og sæler.

Læs mere på danmarksnationalparker.dk

Udsigtssteder på tangen

Der er to udsigtssteder på Agger Tange – et udsigtstårn i syd og en udsigtshøj i nord. Begge er gode at besøge, når man trænger til lidt overblik.

Gå på opdagelse i krigshistorien

Gå en tur på stranden og kig nærmere på betonbunkers fra Andens Verdenskrig.

Arrangerede ture

Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og andre inviterer til mange forskellige arrangementer i løbet af året.

Se kalender for arrangementer

Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du løbende får tilsendt arrangementer til din e-mailadresse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på thy360.dk

Hvis du har særlige ønsker eller gerne selv vil arrangere din helt egen tur, kan du booke en naturvejleder eller f.eks. en guide, som særligt kender til kulturhistorien.

Book mindst et par uger i forvejen på booking.nationalparkthy.dk

App til mobilen

Nationalpark Thy har udviklet en app med en elektronisk guide til området og til de aktiviteter, der findes i nationalparken.

Find app’en på danmarksnationalparker.dk

Et andet bud på en app med gode informationer om området er Thisted Kommunes app ’Den grønne tråd’.

Se mere på green.thisted.dk

Der er også en trykt guide med kort, som du kan købe hos Nationalpark Thy.


Mere om Agger Tange og Flade Sø:

Kort med seværdigheder Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk