Dyr og planter i Alheden Skov

Dyr

Stednavnene i Alheden Skov viser, at ulven i tidligere tider har været talstærkt til stede i området. I dag er ulven højst sandsynligt tilbage i området.

Træerne i skoven giver genlyd af duehøg, musvåge og spurvehøg. Derudover yngler rød glente i området. Med de karakteristiske ”tak-tak-tak”-lyde viser grøn- og sortspætten samt flagspætten, at de også er her.

Som noget specielt for Midt- og Vestjylland yngler hulduen i Alheden Skov. Fuglen minder meget om en ringdue, men den er mindre, og den har ikke den hvide halsplet og de hvide striber på vingerne. Navnet skyldes, at duen benytter huller i træer som redeplads.

Hør hulduen på fuglestemmer.dk

På trods af, at kronvildtet er talstærkt til stede i Midtjylland, kommer de kun på sporadisk gæstevisit i Alheden Skov.

Hvad der findes af fugle, biller, sommerfugle mv. i Alheden Skov kan ses på Naturbasen.dk

Fugleinteresserede kan besøge dofbasen.dk, hvor der ofte indrapporteres fugle-observationer.

Se artslisten her

Planter

De første træer, der blev plantet i den daværende hedeplantage, var nåletræerne rødgran og skovfyr. Siden forsøgte man sig med flere forskellige træarter.

I dag kan du i Alheden se flotte eksemplarer af douglasgranen. På Jagtjunkervej (lige ved Ulvedalsvej) står en bevoksning, hvis frø tidligere blev brugt til at så douglasgran andre steder i landet. I dag har en storm slået bevoksningen i stykker.

Her vokser grandis (kæmpegran), nobelis, normansgran, lærk, skovfyr og ædelgran. Ved Jens Langknivs langdysse kan du se, hvordan de forskellige træer får skoven til at skifte karakter. På den ene side af vejen står rødgran, mens ædelgranen troner på den anden.

Blandt løvtræerne finder vi blandt andet bøg, eg, ahorn, spidsløn, lind og birk.

Gennem årene har Alheden skiftet karakter fra en decideret hedeplantage til en skov med stor diversitet. De mange forskellige træer gør, at skoven i stor udstrækning passer sig selv. Hvis der opstår et lille hul i skoven, gør diversiteten, at der vil være en anden plante, hvis livsbetingelser passer perfekt til lige netop den lysning.

Skovbunden er domineret af de mest almindelige mosser, græsser og hedeplanter, men også de mere sjældne gøgeurt og linnea vokser i området.

Svampe

I skoven er flere gode muligheder for at finde spiselige svampe. De bedste steder bliver (naturligvis) ikke afsløret.

Du kan se, hvad andre har fundet på svampeatlas.dk