Bisoner og parasitter

Der er jævnligt debat om at bisonerne i Almindingen har parasitter. Vi har valgt ikke at behandle dyrene medicinsk, og den beslutning er det ikke alle som er enige i. Herunder kan du læse mere om de parasitter bisonerne har, og om begrundelserne for ikke at behandle dem.

Hvilke parasitter har bisonerne?

Der er konstateret flere forskellige flercellede parasitter i de bornholmske bisoner: Vomikte, leverikte, rundorm, trådorm, piskeorm, lungeorm og strongylider. Ved dyrlægeundersøgelse af døde bisoner, og prøver fra afføring, har det især været lungeorm, som har kunnet konstateres i et større omfang. Det passer med internationale erfaringer med europæisk bison, som viser, at dyrene især er sårbare overfor lungeorm – både i fritgående og indhegnede bestande. Kun i den første bison som døde tilbage i 2015 har dyrlægen kunnet konstatere leverikter, som derfor formodentlig var medbragt, men efter alt at dømme ikke har formeret sig i indhegningen.

Hvorfor har bisonerne parasitter?

Det er helt almindeligt, at dyr som lever i naturen har parasitter i større eller mindre omfang.

Hvorfor behandler vi ikke bisonerne med eksempelvis en ormekur?

Det er der flere grunde til:

  1. Bisonerne er vilde dyr, og vi behandler dem derfor så vidt muligt som sådan. Derfor får de heller ikke dyrlægebehandlinger præcis som rådyr og dådyr i skoven ikke gør det.
  2. Bisonerne indgår i et europæisk avlsprogram, hvis mål er at genskabe en bæredygtig bestand af europæisk bison. Europæisk bison var helt udryddet i naturen efter 1. verdenskrig, og alle de dyr der eksisterer i dag stammer fra kun 12 individer. Derfor har dyrene en svag genetik på grund af indavl, og en af konsekvenserne er formentlig en øget sårbarhed overfor parasitter. Derfor er det vigtigt for artens samlede sundhed, at naturen får lov at gå sin gang uden medicinsk indblanding, så det er de mest modstandsdygtige dyr, der overlever og fører arten videre.

Hvad gør vi så?

Vi tilser dyrene jævnligt og holder øje med deres sundhedstilstand. Hvis vi kan konstatere, at et dyr lider på grund af sygdom eller skader afliver vi det.

Vi anerkender, at der findes forskellige måder at betragte naturen og dens dyr på, og vi tager altid gerne en dialog, hvor vi forklarer de overvejelser, der ligger bag vores forvaltning. Så hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Naturstyrelsen Bornholm