Amager Fælled

Amager Fælled, som tidligere blev brugt som militært øvelsesareal, er nu et fredet område, med masser af natur- og dyreoplevelser for alle. Amager Fælled udgør i dag 223 ha. Søer samt enge og moser på Amager Fælled er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3 og 16. Skovarealerne har Fredsskovsstatus.

I 1990 blev den sydvestlige del fredet sammen med det syd for liggende Kalvebod Fælled. Arealet, som var landzonedelen, afgrænses i grove træk mod nordøst af den gamle kystlinie. Nutidens Ørestad indgik dengang i Amager Fælled. Amager Fælled er ejet  af Københavns Kommune og en del af Naturpark Amager.