1. Rideskole

 I den nordlige del af Amager Fælled er det også muligt at se og klappe heste. Her holder Rideskolen Ballonparken nemlig til. De har to haller og en udendørs ridebane og nogen gange rider de en tur på Amager Fælled. 

4. kogræsning

Der findes kogræsning tre steder på Amager Fælled. Et af dem er drevet af Københavns Kogræsserlaug som blev stiftet i 2014. På arealet, der er omkring 8 hektar, går 7 kvier af racen Hereford. Ud over at køerne er elskværdige og nysgerrige væsner bidrager de også til at holde den uønskede ukrudtsplante Gyldenris nede, og bidrager derfor til at andre mere sjældne arter kan få bedre vilkår. På den måde bidrager køerne også til et mere varieret naturgrundlag på Amager Fælled.

Her kan du læse mere om Københavns Kogræsserlaug

 

2. Modelflyvening

Der har siden 1964 kunnet flyve modelfly på Amager Fælled. Anlægget består i dag af en rundbane til linestyringsmodeller og et græsareal til flyvning med radiostyrede modeller. Tre klubber har gennem årene både stået for en let genkendelig brummen i hverdagen, men også specielt på linestyringsbanen gennemført konkurrencer på højt internationalt niveau. Gæster på pladsen skal være opmærksom på startende og landende fly.

3. Fodboldfælleden

Langs Lossepladsvej ruller der fodbolde. Øst for vejen blev der i 2002-03 anlagt to fodboldfælleder, som alle kan benytte.