Dyr og planter på Amager Fælled

Dyr

På Amager Fælled findes en række sjældne sommerfuglearter. Her skal nævnes den særligt sjældne natsværmer Kridtugle og de sjældne dagsommerfugle, Iris og Ilia.

Man finder en række almindelige vandfugle på Amager Fælled, men området er også et vigtigt ynglested for mere sjældne fugle som Rørhøg og Rørdrum. Andre sjældne ynglefugle som fx Pungmejse og Gråstrubet Lappedykker er observeret ved Grønjordssøen.

Amager Fælled er desuden et meget vigtigt område for mange sjældne paddearter, herunder Grøn Frø, Skrubtudse og Spidssnudet Frø samt Lille Vandsalamander og Stor Vandsalamander.

Planter

På Amager Fælled er der masser af plantearter, som er knyttet til strandeng, strandoverdrev og andre kystnære naturområder. Det gælder blandt andet Strand-Svingel, Strand-Kogleaks, Sylt-star, Jordbær-Kløver, Harril og Liden tusindgylden. Man finder også mange arter, der regnes for at være knyttet til områder med høj naturkvalitet som for eksempel Knoldet Mjødurt, Tormentil, Kødfarvet Gøgeurt, Hjertegræs, Blågrøn Star, Hirse-Star og Trenervet Snerre. Hertil kommer den halvsjældne Pile-Alant, der er lokalt almindelig på Amager og den meget sjældne skærmplante Brændeskærm.

Udover de sjældne arter findes der også en række spiselige planter på Amager Fælled, som det er blevet populært at gå ud og samle - bl.a. en masse brombær, æbler og havtorn. Læs mere på nedenstående links:

Spis Amager Fælled: http://www.spisamagerfaelled.dk/

Byhøst, hvor du kan finde kort over spiselige ting på Amager Fælled: http://www.byhoest.dk/