Historie - Amager Fælled

 

Når du i dag går rundt i Njalsgade på Islands Brygge, skal der lidt fantasi til at forestille sig, at der her fra Faste Batteri (anlagt 1765-1770) blev skudt med alle mulige former for våbentyper og kanoner.

Efterhånden blev artilleriet teknisk i stand til at skyde krudt og kugler længere og længere ud over Amager Fælled.

Så tidligt som i 1680 omtales artilleriets skydeplads på Amager, som først blev opgivet af militæret næsten 300 år senere i 1964.

Henrettelsesplads og losseplads

Navnet Fælleden fortæller om de store græsningsarealer, hvor kreaturerne gik på græs, men der herskede ikke kun lutter idyl: En af Københavns henrettelsespladser, hvor den sidste henrettelse fandt sted i 1845, lå på Amager Fælled. Det folkelige udtryk 'Amager halshug' fortæller om områdets uhyggelige fortid og bruges stadig, når man sværger på, at noget er sandt.

Den vestlige del af Amager Fælled blev i 1900-tallet brugt som losseplads, men allerede før da tømtes de københavnske latriner på fælledens nordlige del – udtrykket lorteøen, som stadig bruges i folkemunde, stammer fra latrinernes tid.

I 1990 blev den sydvestlige del fredet sammen med det syd for liggende Kalvebod Fælled. Arealet, som var landzonedelen, afgrænses i grove træk mod nordøst af den gamle kystlinie. Nutidens Ørestad indgik dengang i Amager Fælled.