Seværdigheder på Amager Fælled

 

1. De tre høje

I 2001 blev anlæggelsen af tre ovale høje færdig. Den største hæver sig 9 meter over det omgivende terræn. Højene giver et landskabsmæssigt løft til den flade slette og fra toppen af dem får du et fantastisk syn ud over København og hele Amager Fælled.

Den højeste af de tre høje hedder ’Skraldebjerget’, men lokalt kalder man den også ’Mount Anna’.

 

2. Søen ved højene 

Søen ved højene blev anlagt i 2001. Bunden er gravet ned til affaldslaget og foret med ler. Dernæst er det omgivne nærareal hævet let, så søen på de vådeste tider af året når en dybde på 2 1/2 meter. Der er bygget en træbro over, hvor man også kan sidde og nyde udsigten.

Her kan du om foråret, hvis du kigger godt efter, opleve et mylder af små haletudser, som senere bliver til frøer og tudser.

Grønjordssøen

3. Grønjordssøen 

Grønjordssøen er en forholdsvis lavvandet sø (gnsn. 1½ m) med store områder med tuer af siv samt en udbredt rørsump. Ved søbredden findes både gul iris og dunhammer.

Grønjordssøen er den vigtigste fuglelokalitet på Amager Fælled. Her yngler mange arter af danske vand- og sumpfugle. Det gælder for eksempel blishøns, fjordterner, fiskehejrer, sorthalset lappedykkere og grågæs. Om foråret kan du høre nattergalen i tjørnekrattet tæt ved.

Grønjordssøen får ikke tilledt vand, men klarer sig udelukkende af regnvand.