Arboretet i Silkeborg

Vådbundsarboretet


Vådbundsarboretet i Silkeborg har til formål at demonstrere forskellige træsamfund på vådbund og den naturlige genetiske variation inden for arterne. Udvalget og sammensætningen af planter i vådbundsarboretet viser træer og buske, der findes naturligt på fugtige jorder. Planterne stammer fra 18 områder inden for tre forskellige verdensdele, samt fra danske naturtyper. Fælles for alle områderne er beliggenheden i det nordlige tempererede klimabælte.

Arboretets historie

Arboretet er oprettet i 1991 i et samarbejde mellem Ferskvandscentret, Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen. Den op til 200 år gamle skov, der var på området, er udnyttet så 26 træarter indgår i arboretet. Der er indtil nu udplantet mere end 400 plantepartier med sammenlagt over 4500 planter.
90% af arboretets planter kommer fra frø, som er indsamlet i de aktuelle verdensdele. Ca. 50 arboreter jorden rundt har hjulpet til med at fremskaffe frø. Man har så vidt mulig undgået at indkøbe fra planteskoler for ikke at få for ”pæne” planter. Arboretet skal vise naturens mangfoldighed.

Opbygning af arboretet


Arboretet er opdelt i verdensdelene Nordamerika, Asien og Europa. Hver verdensdel har sin farve, som fremgår af verdenskortet. Hver verdensdel er yderligere inddelt i områder. I hvert område er der opstillet et skilt med informationer om området og en udvalgt art derfra.

Mere info:

verdenskort

Område informationer:

Asien

Europa

Nordamerika

Danmark