Arnkil Skov og Arnkilsøre

Arnkil Skov ligger yderst på halvøen Arnkil mellem Augustenborg Fjord og Alssund. Arealet er i alt på 106 ha, hvoraf skovbevoksningen udgør 66 ha og det overdrevslignende sletteareal yderst på Arnkilsøre ca. 30 ha. Der er 3 parkeringspladser til området. Arnkil Skov er med sin belligenhed et yndet raste- og yngleplads for en del havfugle bl.a. hvinand, lappedykker og edderfugl. I skoven er der fundet sjældne urter som mark tusindgylden og tyndakset gøgeurt. Om foråret er skovbunden fyldt med den velsmagende ramsløg.

 
Krigergrave fra krigen 1864


Kulturhistorie

Der er nogle få gravhøje, tuegrave, en skålsten samt et anlæg af ukendt oprindelse i skoven. På slettearealet findes en krigergrav, en skanse og spor efter højryggede agre. Derudover er der en del mindesten om Preussernes overgang til Als d. 29.6. 1864. Der er opsat kortborde og plancher der forklarer nærmere om dette.

  
 Bålsted med udsigt over Augustenborg Fjord


I det sydvestlige del af overdrevsarealet ud mod Alssund er der indrettet en primitiv overnatningsplads med adgang til toilet. I tilknytning til stien er der indrettet en bålplads i skoven ud mod Augustenborg Fjord. Begge pladser er især er velegnet til den sejlende. Der er fri teltning i skoven, dvs. man må overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på stranden. Læs om reglerne her.